CAMPING TAXEREN / RECRATIEBEDRIJF TAXEREN

Als recreatie bedrijfstaxateur houden wij ons landelijk bezig met het taxeren van exploitatiegebonden onroerend goed in de dag- en verblijfsrecreatieve sector. Dit betreft taxaties van onder andere campings, bungalowparken, sport- en wellnessbedrijven, tennisbanen, golfbanen en watersportgebonden bedrijven, zoals jachthavens en zeilscholen.

EXPERTISE EN KENNIS VOOR TAXEREN VAN EEN RECREATIEBEDRIJF

Een taxatie van een recreatiebedrijf vergt expertise en kennis. Een taxatie is immers niet zomaar gedaan.Daarom bieden wij u kwaliteit en taxeren wij op basis van de Internationale taxatiestandaarden (IVS), Europese taxatiestandaarden (EVS) en de conform de eisen gesteld door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Wij verzorgen onder andere complexe waardebepalingen ten behoeve van jaarrekeningen, financieringen en arbitrage- en advieszaken. Een recreatiebedrijf taxeren in verband met de vaststelling van de zekerheden voor de bank is slechts één van mogelijkheden. Recratief Bedrijfsmakelaars B.V. maakt ook graag een taxatie voor u in verband met:

 • De aan- en verkoop van een recreatiebedrijf;
 • Het verkrijgen van een (her)financiering bij de bank;
 • De overdracht van ouders op kinderen;
 • De overdracht van privé naar zakelijk of vice versa;
 • Gezamenlijke waarderingen met de Belastingdienst;
 • Onroerende zaakbelasting (Wet WOZ);
 • Arbitragezaken;
 • Erfpachtzaken.

VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID EN PLAUSIBILITEIT

Onafhankelijkheid en integriteit:

 • Een taxateur is per definitie onafhankelijk en handelt ongeacht het belang van zijn opdrachtgever;
 • Een taxateur dient te allen tijde de hoogste normen van eerlijkheid en integriteit te hanteren;
 • Een taxateur moet zowel aan de eisen van de opdrachtgever kunnen voldoen als aan de regels, wetgeving en gedragscodes die van belang zijn voor de opdracht.

In het kader van een financieringsbeslissing zal bij ieder taxatierapport een "Verklaring PTA onafhankelijkheid" bijgevoegd worden. Dit betreft een verklaring van de taxateur dat de scheiding tussen de makel- en taxatieactiviteiten gewaarborgd is.

In het kader van de kwaliteitsbewaking worden al onze taxatierapporten gecontroleerd door een op het vakgebied gespecialiseerde, van de taxatieopdracht onafhankelijke taxateur, met een soortgelijke specialisatie en deskundigheid. Bij de ondertekening van een taxatierapport wordt dan ook het zogenaamde "vier-ogenprincipe" toegepast door de controlerende taxateur. Het toetsen wordt gedaan om na te gaan of de regelgeving is nageleefd, of de taxateur tot de juiste conclusie is gekomen en of dit op een afdoende wijze is vastgelegd in het dossier.

Kwalificaties van de taxateur

Lid van / aangesloten bij: 
 • TOP Adviseur onroerende zaken van de Vereniging van Recreatie Ondernemers Nederland (Recron);
 • Sectie Bedrijfsmatig Vastgoed van VastgoedPro (lidnummer: 15393);
 • RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors);
 • TEGoVA ((The European Group of Valuer Assocations);
 • Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
Ingeschreven in de registers:

Registratie 1:

Registratienummer:
Gekwalificeerd sinds:

Van RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) als Registered Valuer
6546686
30 april 2015

Registratie 2:

Registratienummer:
Ingeschreven tot en met:

Van TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations), als Recognised European Valuer
REV-NL/VastgoedPRO/2020/6
31 mei 2020

Registratie 3:
Kamers:

Certificaatnummer:

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
Bedrijfsmatig Vastgoed - Groot Zakelijk Vastgoed
WOZ
RT863810006

Specialisatie / deskundigheid: Exploitatiegebonden onroerend goed in de dag- en verblijfsrecreatieve sector, zoals campings, bungalowparken, sport- en wellnessbedrijven en watersportgebonden bedrijven, zoals jachthavens en zeilscholen
Specialisatie / werkgebied: Taxaties op basis van de Internationale Taxatiestandaarden: IVS (Red book, RICS), taxaties op basis van de Europese taxatiestandaarden: EVS (Blue Book, TEGoVA) en taxaties conform de reglementen van het NRVT

Uitgelicht

Camping met bedrijfswoning en restaurant aan het bos en nabij een Nationaal Park

VERKOCHT. Namens de eigenaar wordt vrijblijvend te koop aangeboden een camping met bedrijfswoning ...

Lees meer

Fraai in het Friese Merengebied gelegen camping

Namens de eigenaar wordt vrijblijvend te koop aangeboden een echt familiebedrijf, dat zich bevindt ...

Lees meer

In onderhandeling: Camping met jachthaven, gelegen op circa 25 hectare

In onderhandeling: Camping met jachthaven, gelegen op circa 25 hectare. Er is bungalowontwikkeling ...

Lees meer

VERKOCHT: UNIEK TRAININGS- EN OPLEIDINGSCENTRUM MET WONING IN DRENTHE, OP EEN RUSTIGE LOCATIE, DIRECT AAN EEN KANAAL

Verkocht: Het aangebodene betreft een uniek trainings- en opleidingscentrum met woning op een ...

Lees meer

makelaar arjan mulder

De makelaar

Arjan Mulder
Bedrijfsmakelaar O.Z

T 0592 462 844
E info@recratief-bedrijfsmakelaars.nl

linkedin1facebook1twitter1